Lite info från första mötet 2016

 

  1. Ordförande Malin Isgren öppnade mötet.

 

  1. Till justeringsman valdes Helena Lund

 

  1. Dagordningen godkändes. Helena Lund går in som ordinarie ledamot till detta möte.

 

  1. Föregående protokoll / arbetslista gicks igenom.

 

  1. Inga kända.

 

  1. Budgetförslaget som Malin har lagt gicks igenom och godkändes.

 

  1. Övriga frågor. Två stycken fotbollsmål till ”lilla fotbollsplanen ” är nu inköpta och ställs ut i vår.

 

8. Lilla fotbolls planen kommer anläggas bredvid kolonilotten på Långkärrsvägen.

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.