Angående nyligen genomförd Kvistning/grenkapning i Sanda

Angående nyligen genomförd Kvistning/grenkapning i Sanda

 

Styrelsen har undersökt vad som kan vara bakgrunden till det inträffade. Det visade sig att en arbetsledare hos vår väg entreprenör på eget initiativ låtit utföra grenkapning. Normalt ska styrelsen förstås vidtalas i förväg för samråd innan sådana åtgärder  utförs. I detta fall har vår kontaktperson hos entreprenören, inte haft kännedom om åtgärden.  De beklagar djupt att man inte meddelat styrelsen i förväg. Det är inte ett normalt arbetssätt. Grenar som kapats är sådana som hängt ut över körbanan på ett sätt som stör/hindrar arbetsmaskiner för väghållningen – i första hand för snöröjning. Nedtagna grenar och ris kommer att tas bort inom kort.  

 

Åtgärden som sådan är förstås nödvändig för att kunna hantera väghållningen på bra och säkert sätt, men information har saknats. Om kvistningen sedan gjorts på ett acceptabelt sätt kommer vi att gå igenom tillsammans med företrädare för entreprenören. Vår tro är att de allra flesta träd som kvistats står på föreningens mark. I det fall man som tomtägare menar att det är träd som står på ens egen privata mark och som tagit skada av kvistningen för att den gjort på felaktigt sätt, så ska man kontakta styrelsen för fortsatt hantering.

 

Även från styrelsens sida beklagar vi det inträffade och vi kommer förstås att verka för att det inte ska upprepas.

 

2018-11-12

Styrelsen Sanda Byalag

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink.

Comments are closed.