Category Archives: Allmänt

Nya brevlådeställ

Ett arbete med att rusta upp brevlådeställen i området pågår nu. Entreprenören MBF har redan, eller kommer inom kort, att flytta över befintliga brevlådor till den nya konstruktionen. I de fall man har en låst låda som vi inte kommer … Continue reading

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Nya brevlådeställ

Renovering av bryggan vid badplatsen

Med start vecka 24 kommer bryggan vid vår badplats att renoveras. Trallen kommer att bytas då den är sliten.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Renovering av bryggan vid badplatsen

Valborgsfirande inställt

Styrelsen har beslutat att ställa in även årets valborgsfirande. Anledning är naturligtvis den pågående pandemin och det fortsatta förbudet mot allmänna sammankomster.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Valborgsfirande inställt

Städdag 24 april inställd

På grund av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den planerade städdagen den 24 april ställs in.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Städdag 24 april inställd

Kvarvarande skogsarbeten

Mellanskog meddelar att de hoppas kunna utföra kvarvarande röjningsarbeten under mars månad. Utkörningen av GROT (grenar och toppar) räknar de med ska ske ske under maj-juni. Sedan kommer flisning att ske under kommande nästa eldningssäsong, med start tidigast i oktober. Om … Continue reading

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Kvarvarande skogsarbeten

Ledningsröjning i området

Vattenfall har denna vecka påbörjat ledningsröjning i vårt område. Fastighetsägare som berörs av detta, dvs har tomt som gränsar till ledningsgata, ska ha fått information direkt från Vattenfall.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Ledningsröjning i området

Översyn av hemsidan

Styrelsen har inlett ett arbete med översyn av hemsidan, med syfte att förbättra kommunikationen med medlemmarna. Bl a undersöker vi möjligheten att erbjuda medlemmarna att själva anmäla nya adressuppgifter vid ägarbyte samt att registrera en e-postadress för enklare kommunikation. Har … Continue reading

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Översyn av hemsidan

Tidsplan för återstående skogsarbeten

Mellanskog har meddelat att man är försenad med hanteringen av GROT (GRenar Och Toppar) p g a bristande maskinkapacitet. Tillsammans med en stor arbetsanhopning för GROT-hantering, kopplat till den rådande situationen med granbarkborreangrepp i regionen, kommer man inte igång med utkörningen … Continue reading

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Tidsplan för återstående skogsarbeten

Städdagen 23/4-16 kl 10.00 Samling i nya lekparken.

Vi samlas alla i lekparken bredvid fotbollsplanen kl 10.00 Efter vi har städat så grillar vi korv och leker i den nya ”Lekparken” MVH styrelsen

Posted in Allmänt, Grönområden | Kommentarer inaktiverade för Städdagen 23/4-16 kl 10.00 Samling i nya lekparken.

Styrelsemöte 2016

Lite info från senaset Möte. Ordförande Malin Isgren öppnade mötet. Till justeringsman valdes Fredrik Lind. Dagordningen godkändes. Föregående protokoll / aktivitetslista gicks igenom och godkändes med tillägg att det kvarligger en del arbetsuppgifter från arbetslistan som måste göras under våren. … Continue reading

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte 2016