Author Archives: Styrelsen

Byte hastighetsskyltar

Efter Trafikverkets besiktning av våra vägar har vi fått en del anmärkningar och påpekanden som behöver åtgärdas. Vi kommer med start nu i mitten av september inleda med att ersätta de runda gulröda 30-skyltarna vilka inte uppfyller regelverket. Fortsättningsvis kommer … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Byte hastighetsskyltar

Nya lådor för grus till halkbekämpning

Under september planerar vi att börja sätta ut nya sandlådor i plast. Vi ersätter de gamla betongringarna med trälock vi idag har. Dessa fungerar dåligt och har tjänat ut. De kommer också successivt att tas bort från vägområdet. /Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nya lådor för grus till halkbekämpning

Vegetation inom området

Ett arbete med planering för borttagande av lågt hängande trädgrenar och buskar/träd som står för nära körbanan har inletts. Mer information om detta arbete kommer att lämnas på olika sätt inom kort. /Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vegetation inom området

Dikesklippning onsdag 14 sept

Vi har fått besked av vår nya entreprenör att dikesklippningen kommer att utföras onsdag 14 september. /Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Dikesklippning onsdag 14 sept

Ny entreprenör för dikesklippning

Vi har nu hittat en ny utförare för dikesklippning. Arbetet beräknas bli utfört under veckan 12-16 september, om planeringen håller – annars veckan efter. /Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ny entreprenör för dikesklippning

Dikesklippning och den årliga slåttern

Klippning är beställd sedan lång tid tillbaka. Dessvärre har vår leverantör vi anlitar för arbetet fått svårigheter med att få resurser på plats under sommaren bland annat efter att personal lämnat företaget. Vi söker efter en ny leverantör för att … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Dikesklippning och den årliga slåttern

Städdag lördag 24 september

Dags för den årliga höststädningen! Var? Samling i hamnen kl. 10:00 Vad ska jag ha med mig? Krattor, handskar, enklare trädgårdsverktyg. Ni som har släpvagn får gärna ta med dessa. Var städar vi? Hamnen, badplatsen, lekplatsen samt andra gemensamma ytor. … Continue reading

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Städdag lördag 24 september