Årsstämma 2023

Välkomna på årsstämma 2023 för Sanda Byalag Samfällighetsförening (SBS) och Fastighetsföreningen Sanda Byalag (FSB).

Tid: Söndagen 4 juni kl. 13:00

Plats: Solgården, Fornminnesvägen 1, Sanda, Strängnäs

Om du inte kan komma personligen till stämman, kan du lämna fullmakt. Fullmaktsblankett finns tillsammans i den skriftliga kallelse som sänds ut per post eller e-post. Den finns även för utskrift nedan.

Fullmakt årsstämma 4 juni 2023

Om ni har intresse av att arbeta i styrelsen kontakta valberedningen. Det behövs alltid nya idéer och ny energi så ta chansen att påverka vårt fina område. Skicka ett mejl till styrelsen@sandaby.se om intresse finns eller om ni har några frågor.

Väl mött!

/Styrelsen