Dikesklippning och den årliga slåttern

Klippning är beställd sedan lång tid tillbaka. Dessvärre har vår leverantör vi anlitar för arbetet fått svårigheter med att få resurser på plats under sommaren bland annat efter att personal lämnat företaget. Vi söker efter en ny leverantör för att på kort sig åtgärda våra diken men även kan åta sig uppdraget för kommande år. Dock är det ont om maskiner/utrustning som med kort varsel kan frigöras då det mesta är uppbokat.

Vi planerar att göra mindre punktinsatser, där det kan krävas av sikt-/trafiksäkerhetsskäl, i avvaktan på slåtter. Många fastighetsägare i området hjälper till att hålla ytan framför sin egen tomt fri från högt gräs och ogräs – detta ser vi förstås mycket positivt på.

Vi fortsätter att undersöka olika alternativ och vi vill förstås inte åter hamna i samma situation nästa år.

Den årliga slåttern av stora gärdet mellan Sandavägen och Tre Backars väg är beställt och planeras bli utfört under de första veckorna i september.

/Styrelsen