Nya brevlådeställ

Ett arbete med att rusta upp brevlådeställen i området pågår nu. Entreprenören MBF har redan, eller kommer inom kort, att flytta över befintliga brevlådor till den nya konstruktionen. I de fall man har en låst låda som vi inte kommer åt att montera om på avsett sätt, kommer den att monteras provisoriskt (men på rätt plats). Du som har en låst låda, kommer alltså på egen hand sedan att få montera om din låda på avsett sätt – oftast handlar det bara om två träskruvar som monteras inifrån lådan.

Vi kommer också att flytta vissa lådor för att så långt möjligt få dem att följa vägnamn/ vägnummerordningen, vilket de inte alltid gör idag. Detta är ett uttalat önskemål från Postnord m fl aktörer. Så kanske får några av er leta lite efter lådan första gången efter flytten.

Då vissa lådor idag helt saknar märkning kan det bli så att vi efter en tid också tvingas ”möblera om” lite för att till slut få allt rätt.

Efter att de nya ställen finns på plats och lådorna flyttats, kommer entreprenören att montera stag eller strävor för att stabilisera konstruktionen på de ställen där så krävs.