Översyn av hemsidan

Styrelsen har inlett ett arbete med översyn av hemsidan, med syfte att förbättra kommunikationen med medlemmarna. Bl a undersöker vi möjligheten att erbjuda medlemmarna att själva anmäla nya adressuppgifter vid ägarbyte samt att registrera en e-postadress för enklare kommunikation.

Har du idéer eller förslag kring detta, vänligen kontakta styrelsen.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.