Tidsplan för återstående skogsarbeten

Mellanskog har meddelat att man är försenad med hanteringen av GROT (GRenar Och Toppar) p g a bristande maskinkapacitet. Tillsammans med en stor arbetsanhopning för GROT-hantering, kopplat till den rådande situationen med granbarkborreangrepp i regionen, kommer man inte igång med utkörningen förrän tidigast vintern/vårvintern 2021. Flisning av materialet kan komma att påbörjas tidigast hösten 2021. Vi väntar närmare besked i mitten av februari från entreprenören

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Tidsplan för återstående skogsarbeten

Årsstämma 18 oktober kl.14 i Paulinska Salen

Årsstämman för 2020 kommer hållas den 18 oktober kl. 14 i Paulinska Salen, för vägbeskrivning se försättsblad.

Alla är förstås välkomna till stämmorna men vill man bidra till att hålla antalet närvarande personer lågt kan man förstås välja att inte komma flera personer från varje fastighet. Är man orolig för sin egen hälsa och kanske tillhör en riskgrupp kan man också välja att låta sig representeras av en annan fastighetsägare i föreningen (se fullmaktsblanketten). I rådande situation finns möjlighet till att en medlem via fullmakt kan företräda fler än en annan fastighet. Styrelsen har fattat beslut om att ett ombud kan företräda upp till fem andra fastigheter

Om ni har intresse av att arbeta i styrelsen kontakta valberedningen. Det behövs alltid nya idéer och ny energi så ta chansen att påverka vårt fina område. Skicka ett mail till styrelsen@sandaby.se om intresse finns eller om ni har några frågor.

/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 18 oktober kl.14 i Paulinska Salen

Städdag inställd!

Styrelsen har beslutat att ställa in den städdag som skulle ha utförts  på lördag 26/9.
Nästa städdag blir till våren.

/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Städdag inställd!

Information kring skogsarbeten i området

Hej

Vi har nu samlat information om skogsarbetena under fliken Skogen, där kommer det också att läggas upp eventuell ny information som kan tillkomma.

/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information kring skogsarbeten i området

Information om årsstämman

Det har nu skickats ut ett informationsbrev om uppskjuten stämma, dock har det tyvärr blivit fel version som har skickats ut.

Det står att årsredovisningarna ska biläggas vilket vi valde att inte göra, dom finns här på hemsidan under fliken ”Årsstämma 2020”, där finns också det rätta informationsbrevet.

Dock stämmer allt vad som beträffar själva stämman.

Om ni har några frågor kontakta styrelsen på styrelsen@sandaby.se

/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information om årsstämman

Skogsarbeten

Det har nu påbörjats arbeten i våra skogar runt om i området, detta är förberedande arbeten för kommande skogsavverkning. Detta har tidigarelagts av olika anledningar så därför har inte information kommit ut tidigare. Utförlig information har idag skickats ut till samtliga fastighetsägare.

/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Skogsarbeten

Midsommarfirandet inställt!

MIDSOMMARFIRANDET INSTÄLLT

Det organiserade traditionella midsommarfirandet på ängen vid Solgården ställs in. Detta efter samråd mellan vår och övriga medverkande föreningar.

Bakgrunden är förstås, precis som för det tidigare inställda valborgsfirandet, den rådande situationen kring Coronapandemin.

Det är tråkigt men nödvändigt. 

”Det är från och med 29 mars förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer deltar”

Det är Regeringen som fattat beslut om detta.  

Det är en fantastiskt lång och fin tradition vi har med det gemensamma midsommarfirandet i Sanda. Stången, skrindorna, dansen, fikat och alla glada barn och vuxna! Vi hoppas att ni alla kommer att kunna fira midsommar på ett bra sätt, trots den rådande situationen. Nästa midsommar är vi tillbaka!

Sanda 2020-05-12

//Styrelsen för

Fastighetsägarföreningen Sanda Byalag och Solgårdsföreningen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Midsommarfirandet inställt!

Valborgsfirande och städdagar är inställda!

VALBORGSMÄSSOFIRANDET INSTÄLLT

Det traditionella firandet på ängen vid Solgården ställs in. Bakgrunden är givetvis den rådande pandemin vi brottas med över snart sagt hela världen.

Det är förstås tråkigt men nödvändigt. På Folkhälsomyndigheten hemsida kan man läsa följande.

”Det är från och med 29 mars förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer deltar”

Det är Regeringen som fattat beslut om detta.

 

VÅRSTÄDDAGEN 25 APRIL INSTÄLLD

Av samma skäl kommer vi inte heller att bjuda in till och anordna den traditionella städdagen i föreningens regi, så som planerat lördagen den 25 april.

Vi återkommer med mer information kring midsommarfirande och planeringen kring föreningarnas ordinarie årsmöten. Också dessa påverkas av Coronapandemin.

 

Sanda 2020-04-21

 

//Styrelsen för

Fastighetsägareföreningen Sanda Byalag,

Sanda Byalag Samfällighetsförening

 

 

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Valborgsfirande och städdagar är inställda!

Granved!

Granved från trädfällning finns att hämta inom området. Vid intresse kontakta Johan Johansson tel: 073-3121161.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Granved!

Renovering av hamnen.

Hej

Nu börjar det närma sig start av renoveringen av vår hamn. Planen är att starta under december månad med rivning samt iordningställande av fundamenten. Arbetet med de övre delarna i trä är planerade att utföras under våren. Allt ska senast vara klart till midsommar men vår förhoppning är att det ska ske tidigare. Det styrs av när isen släpper samt väder och vind, så vi får hoppas på en varm vinter!

Ni som har haft båtplats i år och har saker kvar på/vid bryggorna(gäller brygga B+C) som ni vill spara, hämta hem det för annars finns risken att det försvinner.

Observera att sjösättningsrampen inte är tillgänglig under byggtiden!

/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Renovering av hamnen.