Nya brevlådeställ

Ett arbete med att rusta upp brevlådeställen i området pågår nu. Entreprenören MBF har redan, eller kommer inom kort, att flytta över befintliga brevlådor till den nya konstruktionen. I de fall man har en låst låda som vi inte kommer åt att montera om på avsett sätt, kommer den att monteras provisoriskt (men på rätt plats). Du som har en låst låda, kommer alltså på egen hand sedan att få montera om din låda på avsett sätt – oftast handlar det bara om två träskruvar som monteras inifrån lådan.

Vi kommer också att flytta vissa lådor för att så långt möjligt få dem att följa vägnamn/ vägnummerordningen, vilket de inte alltid gör idag. Detta är ett uttalat önskemål från Postnord m fl aktörer. Så kanske får några av er leta lite efter lådan första gången efter flytten.

Då vissa lådor idag helt saknar märkning kan det bli så att vi efter en tid också tvingas ”möblera om” lite för att till slut få allt rätt.

Efter att de nya ställen finns på plats och lådorna flyttats, kommer entreprenören att montera stag eller strävor för att stabilisera konstruktionen på de ställen där så krävs.

Valborgsfirande inställt

Styrelsen har beslutat att ställa in även årets valborgsfirande. Anledning är naturligtvis den pågående pandemin och det fortsatta förbudet mot allmänna sammankomster.

Kvarvarande skogsarbeten

Mellanskog meddelar att de hoppas kunna utföra kvarvarande röjningsarbeten under mars månad. Utkörningen av GROT (grenar och toppar) räknar de med ska ske ske under maj-juni. Sedan kommer flisning att ske under kommande nästa eldningssäsong, med start tidigast i oktober.

Om du har frågor om detta, kontakta styrelsen.

Ledningsröjning i området

Vattenfall har denna vecka påbörjat ledningsröjning i vårt område. Fastighetsägare som berörs av detta, dvs har tomt som gränsar till ledningsgata, ska ha fått information direkt från Vattenfall.

Översyn av hemsidan

Styrelsen har inlett ett arbete med översyn av hemsidan, med syfte att förbättra kommunikationen med medlemmarna. Bl a undersöker vi möjligheten att erbjuda medlemmarna att själva anmäla nya adressuppgifter vid ägarbyte samt att registrera en e-postadress för enklare kommunikation.

Har du idéer eller förslag kring detta, vänligen kontakta styrelsen.

Tidsplan för återstående skogsarbeten

Mellanskog har meddelat att man är försenad med hanteringen av GROT (GRenar Och Toppar) p g a bristande maskinkapacitet. Tillsammans med en stor arbetsanhopning för GROT-hantering, kopplat till den rådande situationen med granbarkborreangrepp i regionen, kommer man inte igång med utkörningen förrän tidigast vintern/vårvintern 2021. Flisning av materialet kan komma att påbörjas tidigast hösten 2021. Vi väntar närmare besked i mitten av februari från entreprenören

Årsstämma 18 oktober kl.14 i Paulinska Salen

Årsstämman för 2020 kommer hållas den 18 oktober kl. 14 i Paulinska Salen, för vägbeskrivning se försättsblad.

Försättsblad

Alla är förstås välkomna till stämmorna men vill man bidra till att hålla antalet närvarande personer lågt kan man förstås välja att inte komma flera personer från varje fastighet. Är man orolig för sin egen hälsa och kanske tillhör en riskgrupp kan man också välja att låta sig representeras av en annan fastighetsägare i föreningen (se fullmaktsblanketten). I rådande situation finns möjlighet till att en medlem via fullmakt kan företräda fler än en annan fastighet. Styrelsen har fattat beslut om att ett ombud kan företräda upp till fem andra fastigheter

Om ni har intresse av att arbeta i styrelsen kontakta valberedningen. Det behövs alltid nya idéer och ny energi så ta chansen att påverka vårt fina område. Skicka ett mail till styrelsen@sandaby.se om intresse finns eller om ni har några frågor.

/Styrelsen

Städdag inställd!

Styrelsen har beslutat att ställa in den städdag som skulle ha utförts  på lördag 26/9.
Nästa städdag blir till våren.

/Styrelsen

Information om årsstämman

Det har nu skickats ut ett informationsbrev om uppskjuten stämma, dock har det tyvärr blivit fel version som har skickats ut.

Det står att årsredovisningarna ska biläggas vilket vi valde att inte göra, dom finns här på hemsidan under fliken ”Årsstämma 2020”, där finns också det rätta informationsbrevet.

Dock stämmer allt vad som beträffar själva stämman.

Om ni har några frågor kontakta styrelsen på styrelsen@sandaby.se

/Styrelsen

Skogsarbeten

Det har nu påbörjats arbeten i våra skogar runt om i området, detta är förberedande arbeten för kommande skogsavverkning. Detta har tidigarelagts av olika anledningar så därför har inte information kommit ut tidigare. Utförlig information har idag skickats ut till samtliga fastighetsägare.

/Styrelsen

Midsommarfirandet inställt!

MIDSOMMARFIRANDET INSTÄLLT

Det organiserade traditionella midsommarfirandet på ängen vid Solgården ställs in. Detta efter samråd mellan vår och övriga medverkande föreningar.

Bakgrunden är förstås, precis som för det tidigare inställda valborgsfirandet, den rådande situationen kring Coronapandemin.

Det är tråkigt men nödvändigt. 

”Det är från och med 29 mars förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer deltar”

Det är Regeringen som fattat beslut om detta.  

Det är en fantastiskt lång och fin tradition vi har med det gemensamma midsommarfirandet i Sanda. Stången, skrindorna, dansen, fikat och alla glada barn och vuxna! Vi hoppas att ni alla kommer att kunna fira midsommar på ett bra sätt, trots den rådande situationen. Nästa midsommar är vi tillbaka!

Sanda 2020-05-12

//Styrelsen för

Fastighetsägarföreningen Sanda Byalag och Solgårdsföreningen

Valborgsfirande och städdagar är inställda!

VALBORGSMÄSSOFIRANDET INSTÄLLT

Det traditionella firandet på ängen vid Solgården ställs in. Bakgrunden är givetvis den rådande pandemin vi brottas med över snart sagt hela världen.

Det är förstås tråkigt men nödvändigt. På Folkhälsomyndigheten hemsida kan man läsa följande.

”Det är från och med 29 mars förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar där fler än 50 personer deltar”

Det är Regeringen som fattat beslut om detta.

 

VÅRSTÄDDAGEN 25 APRIL INSTÄLLD

Av samma skäl kommer vi inte heller att bjuda in till och anordna den traditionella städdagen i föreningens regi, så som planerat lördagen den 25 april.

Vi återkommer med mer information kring midsommarfirande och planeringen kring föreningarnas ordinarie årsmöten. Också dessa påverkas av Coronapandemin.

 

Sanda 2020-04-21

 

//Styrelsen för

Fastighetsägareföreningen Sanda Byalag,

Sanda Byalag Samfällighetsförening