Båthamnen

Inom samfällighetens område finns en småbåtshamn som föreningen driver. Där finns ca 40 platser, dessa varierar lite beroende på storlek på båtarna.

Det finns också möjlighet att skriva ett rampavtal vilket innebär att nyckel till rampbommen delas ut och båtägare har fri tillgång till att lägga i och ta upp båten under året. Dock ingår inte en båtplats.

I båtplatsavtal ingår rampnyckel.

Priser för 2024: Hyra av båtplats kostar 2770 kr samt rampavtal 1000 kr.

Vi eventuella frågor kring hamnen och båtplatser kontakta hamnkapten Johan Johansson.

Hamnkapten: Johan Johansson
Tel: 073-312 11 61
E-post: johan.johansson@sandaby.se

Skydda dig mot båtstölder

Polisens information angående hur man som båtägare kan skydda sig mot båtstölder.

  • Märk din motor med dold och synlig märkning. Många båtföretag utför detta. Ristar du in en märkning själv så är ett personnummer bättre än ett namn.
  • Se till att båten sitter väl förankrad med ett godkänt lås.
  • Spårsändare GPS/GSM/VHF är förebyggande. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilken typ de godkänner.
  • Försvåra för tjuven när båten står på land. Regelbunden tillsyn är viktigt.

Läs mer hos Polisen: Båtstöld | Polismyndigheten (polisen.se)