Sanda 6:1 med flera, Tosterö

Strängnäs kommun driver idag ett detaljplanearbete för nya bostäder, inom och i direkt anslutning till vårt område i Sanda. Den tänkta byggnationen skulle beröra oss boende i Sanda högst påtagligt, i det fall projektet förverkligas. Man planerar tillsammans med exploatören Magnitudo AB för upp till 160 nya bostäder. Via länken nedan kan du se vad kommunen skriver om arbetet.

Sanda 6:1 med flera, Tosterö – Strängnäs kommun (strangnas.se)