Valberedning

Valberedningens uppdrag är att ta fram ett förslag på personer till de olika förtroendeuppdrag i föreningarna Sanda Byalag Samfällighetsförening (SBS) och Fastighetsförening Sanda Byalag (FSB). Föreningarna har idag ”styrelseunion” så valberedningen tar fram ett förslag till en styrelse som är samma i båda föreningar.

Valberedningen strävar efter att nå balans mellan fastboende och fritidsboende till de olika uppdragen. Ambitionen är också att ha en jämn könsfördelning till de olika uppdragen.

För att kunna lyckas med detta krävs att det finns medlemmar i föreningen som är intresserade av att delta i en styrelse och bidra i dess arbete med att förvalta och utveckla vårt fantastiska Sanda. Det kan vara både roligt och lärorikt att arbeta i en förening. För att lyckas behöver vi hjälpas åt.

Det krävs ingen utbildning eller förkunskap utan mer engagemang och vilja att förbättra. Om det finns erfarenhet av styrelsearbete eller kompetens inom ekonomi, avtalshantering eller förvaltning av egendom så är det alltid välkommet.

Har du intresse av att arbeta som förtroendevald, det kan var som ledamot, revisor eller suppleant, så skicka ett mejl till valberedningen. Hör av dig även om det inte är aktuellt just nu men kanske är intressant i framtiden för det är ett ständigt pågående arbete i valberedningen.

Tveka inte att kontakta valberedningen även om du bara har frågor kring styrelsearbete. Om du är intresserad av att vara med i valberedningen så kontakta oss så berättar vi hur det går till.

Kontakta valberedningen på valberedningen@sandaby.se