Kontakt

Samfällighetsföreningen Sanda Byalag (alt Fastighetsföreningen Sanda Byalag)
Box 15
645 21 Strängnäs

E-post: styrelsen@sandaby.se

Sanda Byalags arbetsgrupp
E-post: arbetsgruppen@sandaby.se

Styrelsen

Kontaktuppgifter till oss i styrelsen.

Ordförande: Anders Börjesson
E-post: anders.borjesson@sandaby.se

Kassör: Urban Fastrup
E-post: urban.fastrup@sandaby.se

Sekreterare: Caroline Sjökvist
E-post: caroline.sjokvist@sandaby.se

Ledamot/Hamnkapten: Johan Johansson
Tel: 073-312 11 61
E-post: johan.johansson@sandaby.se

Ledamot/Vägansvarig: Roger Jansson
Tel för SMS: 073-650 23 80
E-post: roger.jansson@sandaby.se

Ledamot: Magnus Gustafsson
E-post: magnus.gustafsson@sandaby.se

Ledamot: Per-Inge Johansson
E-post: per-inge.johansson@sandaby.se