Dikesklippning i juli

Dikesslåtter (klippning av gräs och sly i vägren och diken) kommer preliminärt att utföras under första halvan av juli månad.

Vid eventuella frågor kontakta vägansvarig Ulf Qvarfordt, e-post ulf.qvarfordt@sandaby.se.

/Styrelsen