Projekt

Här publicerar/anslår styrelsen information om lite större aktiviteter som drivs inom eller i anslutning till vårt område. Företrädesvis är det egna projekt som styrelsen i våra två föreningar driver, men det kan också vara t ex kommunala projekt som mer direkt berör oss på olika sätt, eller som vi bara önskar lämna information kring. 

Detaljplanearbete Sanda 6:1 med flera, Tosterö