Hur vägarna i Sanda fick sina namn

I tidernas begynnelse, alltså när Sanda fritidsområde fick vägar och tomter, numrerades både vägar och tomter. Detta var 1966.

Vi hade tomtnummer, vägnummer och dessutom bokstäver på brevlådeställningarna. Inte alltid lätt att hitta och allt var inte logiskt numrerat.

På vägföreningens årsmöte 1977 väckte jag frågan om att namnge vägarna. De äldre män som styrde och ställde i området protesterade. ”Det var så onödigt, numren dög, dyrt med skyltar, barn och ungdomar skulle förstöra skyltarna” mm, mm. Det roligaste argumentet var nog ändå att i New York hade man minsann nummer på vägarna.

Nåväl, årsmötet gav oss ändå i uppdrag att namnge vägarna. Vägföreningens styrelse där jag då var sekreterare utsågs för detta uppdrag. Vi uppmanade alla att skicka in förslag på namn. Korta namn muttrade några av de som protesterade för det var ju så dyrt med skyltar.

Arbetet påbörjades under vintern 1977-78 och presenterades på årsmötet 1978.

Här kommer historierna bakom namnen, tagna ur mitt minne.

Solgårdsvägen var ett ganska naturligt val för den vägen. Ett förslag var Uppfarten eftersom vi kom upp där men vi tyckte det var rätt trist namn.

Fornminnesvägen fick sitt namn av att det finns ett fornminne bakom bastun, där denna väg börjar.

Långkärrsvägen blev också ett naturligt val eftersom vägen går fram till gården Långkärr.

Tre Backars väg var ett förslag från en boende där. Argumentet var förstås att det är tre backar på vägen men motiveringen var till Stockholm och Tegnergatan, som en gång hette så. Vilken anknytning mammen hade till Tegnergatan vet jag inte.

Sandängsvägen fick sitt namn av sammansättningen Sandas ängsväg. Ängsvägen var första förslaget men det finns alltför många Ängsvägar i omgivningarna.

Rudsjövägen, Kvarnängsvägen och Svartängsvägen fick namn efter ängsmarker, våtmarker eller liknande som finns i skogarna nära Sanda.

Örnvägen fick sitt namn av att det har funnits ett örnbo uppe på toppen av berget där.

Stenkärrsvägen, namngivning var extra rolig. Jag frågade grannen bakom om förslag på namn på deras väg. De var helt klara på ett passande namn. De hade köpt en tomt med sten och kärr. De sa alltid att de åkte ut till sitt stenkärr.

Mossvägen var ett inskickat namn enligt kraven på korta namn.

Stenmossevägen fick namnet av att det var tvärgata till Mossvägen ”och det är mest sten däruppe” sa någon.

Moränvägen, ja, den blev kvar till sist. Vi tittade på förslagslistan och tyckte att detta namn passade för denna lilla väg.

Förslaget skickades in för godkännande, jag minns inte vart. Länsstyrelsen? Kommunen? I varje fall fick vi ett mycket positivt svar. Vi hade hittat ”mycket bra och unika namn för området, namn med anknytning till Sanda”.

Under sommaren 1978 sattes skyltarna upp. Av kostnadsskäl kortades alla vägnamn med ett enkelt v på slutet. Mig veterligen har alla skyltar stått utan åverkan under alla dessa år.

Minnesanteckningar nedtecknade i september 2020 av

Gun Lärnestad
Långkärrsvägen 8,
f d tomt 64, väg 3, brevlådeställning E