Inget Valborgsfirande på ”Solgårdsängen” genomförs 2024

Styrelsen har beslutat att inte arrangera någon Valborgseld i år.

En rad omständigheter ligger bakom beslutet. Framför allt är det de hårda kraven som Polismyndigheten ställer på ansvar för säkerhet och ordning som har spelat en avgörande roll. Dessa hårda krav tillsammans med den stora arbetsinsatsen som krävs för arrangemanget har det fått styrelsen att fatta beslut om att inte genomföra aktiviteten i år. En tillkommande och bidragande omständighet till beslutet är det krav på dispens från gällande miljökrav som krävs från och med i år. Naturvårdsverket har tolkat EU-direktiven om hantering av trädgårdsavfall och anser att eldning av detta slag är så skadligt för miljön att andra alternativ bör övervägas.

Frågan om hur vi framöver bör hantera Valborgsfirandet kommer att diskuteras på årsstämman i början av juni.

/Styrelsen för Fastighetsföreningen