Avslutande dikesarbeten

De avslutande dikesjobben kring Mossvägen görs med planerad start under onsdag 1 mars. Platsen är intill den gamla nu nedlagda lekplatsen. Även om grävstart blir senarelagd beräknas jobbet klart under veckan. Jobbet innebär avgrävning av Mossvägen och utbyte av en vägtrumma (ett grovt rör) som leder dikesvattnet vidare mot Långkärr. Under arbetet kommer vägen att vara helt avstängd under en kortare tid. Platsen ligger på en slinga, så ingen kommer att hindras från att nå sin fastighet.

/Styrelsen