Byte hastighetsskyltar

Efter Trafikverkets besiktning av våra vägar har vi fått en del anmärkningar och påpekanden som behöver åtgärdas. Vi kommer med start nu i mitten av september inleda med att ersätta de runda gulröda 30-skyltarna vilka inte uppfyller regelverket.

Fortsättningsvis kommer vi använda de kvadratiska blåvita 30-skyltarna istället. Sådana skyltar finns redan på vissa ställen. Vi ser också över skyltplaceringar och totala antalet skyltar, vilket nu kan medföra omflyttning/borttagning på vissa ställen eller komplettering med nya på andra platser i nästa skede.

/Styrelsen