Dikningsarbeten

Denna vecka planerar vi att påbörja dikningsarbeten längs ”branta backen” på Tre backars väg och vidare upp längs backen i början av Svartängsvägen.

Vi har återkommande stora problem på dessa ställen i samband med kraftiga regn. Vi hoppas nu att kunna begränsa dessa problem och minska skadornas omfattning med de åtgärder vi planerar.

/Styrelsen