Uppdatering dikningsarbete

Dikningsjobbet på Tre Backars väg och Svartängsvägen är inte helt klart ännu. Tyvärr så uppstod vissa problem med en del allt för grunt lagda elledningar på en sträcka vi planerat att dika. Det gäller Svartängsvägen, i branta backen upp från Tre Backars väg. Sträckan är runt 45 meter. Uppgörelsen vi träffat med ledningsägaren Vattenfall, är att de mycket snart ska kolla och åtgärda/rätta till sin kabelförläggning. I samband med detta arbete är det tänkt att de också justerar diket på den sträckan. Vi hoppas att det kommer att ske mycket snart. 

Vi vill påpeka att det en tid framåt kan vara lite svårare att se vägkanterna på sträckan vi nu har dikat längs Tre Backars väg, då det nu är fritt från gräs i dikesslänten mot vägen. Det kan kanske också vara lite mjukare i marken än tidigare i dikesrenen. Så kör varsamt och var gärna lite extra uppmärksamma där i höstmörkret.

/Styrelsen