Nya brevlådeställ

Ett arbete med att rusta upp brevlådeställen i området pågår nu. Entreprenören MBF har redan, eller kommer inom kort, att flytta över befintliga brevlådor till den nya konstruktionen. I de fall man har en låst låda som vi inte kommer åt att montera om på avsett sätt, kommer den att monteras provisoriskt (men på rätt plats). Du som har en låst låda, kommer alltså på egen hand sedan att få montera om din låda på avsett sätt – oftast handlar det bara om två träskruvar som monteras inifrån lådan.

Vi kommer också att flytta vissa lådor för att så långt möjligt få dem att följa vägnamn/ vägnummerordningen, vilket de inte alltid gör idag. Detta är ett uttalat önskemål från Postnord m fl aktörer. Så kanske får några av er leta lite efter lådan första gången efter flytten.

Då vissa lådor idag helt saknar märkning kan det bli så att vi efter en tid också tvingas ”möblera om” lite för att till slut få allt rätt.

Efter att de nya ställen finns på plats och lådorna flyttats, kommer entreprenören att montera stag eller strävor för att stabilisera konstruktionen på de ställen där så krävs.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Nya brevlådeställ

Renovering av bryggan vid badplatsen

Med start vecka 24 kommer bryggan vid vår badplats att renoveras. Trallen kommer att bytas då den är sliten.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Renovering av bryggan vid badplatsen

Valborgsfirande inställt

Styrelsen har beslutat att ställa in även årets valborgsfirande. Anledning är naturligtvis den pågående pandemin och det fortsatta förbudet mot allmänna sammankomster.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Valborgsfirande inställt

Städdag 24 april inställd

På grund av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den planerade städdagen den 24 april ställs in.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Städdag 24 april inställd

Kvarvarande skogsarbeten

Mellanskog meddelar att de hoppas kunna utföra kvarvarande röjningsarbeten under mars månad. Utkörningen av GROT (grenar och toppar) räknar de med ska ske ske under maj-juni. Sedan kommer flisning att ske under kommande nästa eldningssäsong, med start tidigast i oktober.

Om du har frågor om detta, kontakta styrelsen.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Kvarvarande skogsarbeten

Ledningsröjning i området

Vattenfall har denna vecka påbörjat ledningsröjning i vårt område. Fastighetsägare som berörs av detta, dvs har tomt som gränsar till ledningsgata, ska ha fått information direkt från Vattenfall.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Ledningsröjning i området

Översyn av hemsidan

Styrelsen har inlett ett arbete med översyn av hemsidan, med syfte att förbättra kommunikationen med medlemmarna. Bl a undersöker vi möjligheten att erbjuda medlemmarna att själva anmäla nya adressuppgifter vid ägarbyte samt att registrera en e-postadress för enklare kommunikation.

Har du idéer eller förslag kring detta, vänligen kontakta styrelsen.

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Översyn av hemsidan

Tidsplan för återstående skogsarbeten

Mellanskog har meddelat att man är försenad med hanteringen av GROT (GRenar Och Toppar) p g a bristande maskinkapacitet. Tillsammans med en stor arbetsanhopning för GROT-hantering, kopplat till den rådande situationen med granbarkborreangrepp i regionen, kommer man inte igång med utkörningen förrän tidigast vintern/vårvintern 2021. Flisning av materialet kan komma att påbörjas tidigast hösten 2021. Vi väntar närmare besked i mitten av februari från entreprenören

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Tidsplan för återstående skogsarbeten

Årsstämma 18 oktober kl.14 i Paulinska Salen

Årsstämman för 2020 kommer hållas den 18 oktober kl. 14 i Paulinska Salen, för vägbeskrivning se försättsblad.

Alla är förstås välkomna till stämmorna men vill man bidra till att hålla antalet närvarande personer lågt kan man förstås välja att inte komma flera personer från varje fastighet. Är man orolig för sin egen hälsa och kanske tillhör en riskgrupp kan man också välja att låta sig representeras av en annan fastighetsägare i föreningen (se fullmaktsblanketten). I rådande situation finns möjlighet till att en medlem via fullmakt kan företräda fler än en annan fastighet. Styrelsen har fattat beslut om att ett ombud kan företräda upp till fem andra fastigheter

Om ni har intresse av att arbeta i styrelsen kontakta valberedningen. Det behövs alltid nya idéer och ny energi så ta chansen att påverka vårt fina område. Skicka ett mail till styrelsen@sandaby.se om intresse finns eller om ni har några frågor.

/Styrelsen

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 18 oktober kl.14 i Paulinska Salen

Städdag inställd!

Styrelsen har beslutat att ställa in den städdag som skulle ha utförts  på lördag 26/9.
Nästa städdag blir till våren.

/Styrelsen

Posted in Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Städdag inställd!